Cats and Dogs

Cats and Dogs – esej H.P. Lovecrafta, poświęcony różnicom pomiędzy psami a kotami. Został napisany 23 października 1926 roku i przeznaczony był na spotkanie klubu Blue Pencil Club w Nowym Jorku, poświęcone różnicom między tymi zwierzętami. Po raz pierwszy ukazał się drukiem w 1937 roku w czasopiśmie „Leaves”.


Cats and Dogs – esej H.P. Lovecrafta, poświęcony różnicom pomiędzy psami a kotami. Został napisany 23 października 1926 roku i przeznaczony był na spotkanie klubu Blue Pencil Club w Nowym Jorku, poświęcone różnicom między tymi zwierzętami. Po raz pierwszy ukazał się drukiem w 1937 roku w czasopiśmie „Leaves”.
Read article on Wikipedia