Carbon

Carbon, kulstof eller karbon er et grundstof med atomnummer 6 i det periodiske system med symbolet C. I det periodiske system er carbon det første af seks grundstoffer i gruppe 14, som har sammensætningen af deres ydre elektronskal til fælles. Det er ikke-metallisk og tetravalent — hvilket vil sige, at det gør fire elektroner tilgængelige til at danne kovalente kemiske bindinger. Tre isotoper findes naturligt: 12C og 13C er stabile, mens 14C er radioaktiv med en halveringstid på omkring 5.730 år. Carbon er et af meget få grundstoffer, der har været kendt siden oldtiden.


Carbon, kulstof eller karbon er et grundstof med atomnummer 6 i det periodiske system med symbolet C. I det periodiske system er carbon det første af seks grundstoffer i gruppe 14, som har sammensætningen af deres ydre elektronskal til fælles. Det er ikke-metallisk og tetravalent — hvilket vil sige, at det gør fire elektroner tilgængelige til at danne kovalente kemiske bindinger. Tre isotoper findes naturligt: 12C og 13C er stabile, mens 14C er radioaktiv med en halveringstid på omkring 5.730 år. Carbon er et af meget få grundstoffer, der har været kendt siden oldtiden.
Read article on Wikipedia

Carbon

Carbon is a chemical element with the symbol C and atomic number 6. It is nonmetallic and tetravalent—making four electrons available to form covalent chemical bonds. It belongs to group 14 of the periodic table. Carbon makes up only about 0.025 percent of Earth's crust. Three isotopes occur naturally, 12C and 13C being stable, while 14C is a radionuclide, decaying with a half-life of about 5,730 years. Carbon is one of the few elements known since antiquity.


Carbon is a chemical element with the symbol C and atomic number 6. It is nonmetallic and tetravalent—making four electrons available to form covalent chemical bonds. It belongs to group 14 of the periodic table. Carbon makes up only about 0.025 percent of Earth's crust. Three isotopes occur naturally, 12C and 13C being stable, while 14C is a radionuclide, decaying with a half-life of about 5,730 years. Carbon is one of the few elements known since antiquity.
Read article on Wikipedia