Cannabinoid

Cannabinoider är en grupp kemikalier som aktiverar kroppens cannabinoidreceptorer. Termen myntades på 40-talet då man identifierade CBD och CBN i cannabisplantan. Idag delar man in cannabinoider i tre huvudgrupper: fytocannabinoider härstammar från växten hampa Cannabis sativa L. ; endogena cannabinoider vilka produceras naturligt i människokroppen och i andra däggdjur, t.ex. anandamid; och syntetiska cannabinoider vilka produceras i laboratorium.


Cannabinoider är en grupp kemikalier som aktiverar kroppens cannabinoidreceptorer. Termen myntades på 40-talet då man identifierade CBD och CBN i cannabisplantan. Idag delar man in cannabinoider i tre huvudgrupper: fytocannabinoider härstammar från växten hampa Cannabis sativa L. ; endogena cannabinoider vilka produceras naturligt i människokroppen och i andra däggdjur, t.ex. anandamid; och syntetiska cannabinoider vilka produceras i laboratorium.
Read article on Wikipedia

Cannabinoid

Cannabinoids are chemicals found in cannabis. The most notable cannabinoid is the phytocannabinoid tetrahydrocannabinol (THC), the primary psychoactive compound in cannabis. Cannabidiol (CBD) is another major constituent of the plant. There are at least 113 different cannabinoids isolated from cannabis, exhibiting varied effects.


Cannabinoids are chemicals found in cannabis. The most notable cannabinoid is the phytocannabinoid tetrahydrocannabinol (THC), the primary psychoactive compound in cannabis. Cannabidiol (CBD) is another major constituent of the plant. There are at least 113 different cannabinoids isolated from cannabis, exhibiting varied effects.
Read article on Wikipedia