CGS birim sistemi

C.G.S., bir birim sistemi. Uzunluk birimini santimetre (cm), kütle birimini gram (g), zaman birimini ise saniye (s) olarak esas alır. Metrik sistem içinde yer alır. 1874 yılında British Association tarafından Advancement of Science için ortaya atılmış ve birçok bilim adamı tarafından hemen benimsenmiştir.


C.G.S., bir birim sistemi. Uzunluk birimini santimetre (cm), kütle birimini gram (g), zaman birimini ise saniye (s) olarak esas alır. Metrik sistem içinde yer alır. 1874 yılında British Association tarafından Advancement of Science için ortaya atılmış ve birçok bilim adamı tarafından hemen benimsenmiştir.
Read article on Wikipedia