CFM International CFM56

The CFM International CFM56 series is a French-American family of high-bypass turbofan aircraft engines made by CFM International (CFMI), with a thrust range of 18,500 to 34,000 lbf. CFMI is a 50–50 joint-owned company of Safran Aircraft Engines of France, and GE Aviation (GE) of the United States. Both companies are responsible for producing components and each has its own final assembly line. GE produces the high-pressure compressor, combustor, and high-pressure turbine, Safran manufactures the fan, gearbox, exhaust and the low-pressure turbine, and some components are made by Avio of Italy and Honeywell from the US. The engines are assembled by GE in Evendale, Ohio, and by Safran in Villaroche, France. The completed engines are marketed by CFMI. Despite initial export restrictions, it is the most used turbofan aircraft engine in the world, in four major variants.


The CFM International CFM56 series is a French-American family of high-bypass turbofan aircraft engines made by CFM International (CFMI), with a thrust range of 18,500 to 34,000 lbf. CFMI is a 50–50 joint-owned company of Safran Aircraft Engines of France, and GE Aviation (GE) of the United States. Both companies are responsible for producing components and each has its own final assembly line. GE produces the high-pressure compressor, combustor, and high-pressure turbine, Safran manufactures the fan, gearbox, exhaust and the low-pressure turbine, and some components are made by Avio of Italy and Honeywell from the US. The engines are assembled by GE in Evendale, Ohio, and by Safran in Villaroche, France. The completed engines are marketed by CFMI. Despite initial export restrictions, it is the most used turbofan aircraft engine in the world, in four major variants.
Read article on Wikipedia

CFM International CFM56

CFM International CFM56 je řada dvouproudových leteckých motorů vyráběných francouzsko-americkou firmou CFM International, které mají rozmezí tahu mezi 18 500 a 34 000 lbf. CFMI je 50–50 joint venture mezi GE Aviation a SNECMA Moteurs. Obě společnosti jsou odpovědné za výrobu komponentů a každá z nich má vlastní finální montážní linku. GE vyrábí vysokotlaký kompresor, spalovací komoru a vysokotlakou turbínu, Safran vyrábí dmychadlo, převodovku, výstupní trysku a nízkotlakou turbínu. Některé komponenty vyrábí firma Avio z Itálie a Honeywell ze Spojených států. Motory GE sestavuje v Evendale ve státě Ohio a Safran ve Villaroche ve Francii. Dokončené motory jsou prodávány pod značkou CFMI. Navzdory počátečním vývozním omezením je to jeden z nejběžnějších dvouproudových leteckých motorů na světě ve čtyřech hlavních variantách.


CFM International CFM56 je řada dvouproudových leteckých motorů vyráběných francouzsko-americkou firmou CFM International, které mají rozmezí tahu mezi 18 500 a 34 000 lbf. CFMI je 50–50 joint venture mezi GE Aviation a SNECMA Moteurs. Obě společnosti jsou odpovědné za výrobu komponentů a každá z nich má vlastní finální montážní linku. GE vyrábí vysokotlaký kompresor, spalovací komoru a vysokotlakou turbínu, Safran vyrábí dmychadlo, převodovku, výstupní trysku a nízkotlakou turbínu. Některé komponenty vyrábí firma Avio z Itálie a Honeywell ze Spojených států. Motory GE sestavuje v Evendale ve státě Ohio a Safran ve Villaroche ve Francii. Dokončené motory jsou prodávány pod značkou CFMI. Navzdory počátečním vývozním omezením je to jeden z nejběžnějších dvouproudových leteckých motorů na světě ve čtyřech hlavních variantách.
Read article on Wikipedia

CFM International CFM56

CFM International CFM56 – seria turbowentylatorowych, dwuprzepływowych silników lotniczych o dużym stosunku dwuprzepływowości. Wytwarzane są przez firmę CFM International.


CFM International CFM56 – seria turbowentylatorowych, dwuprzepływowych silników lotniczych o dużym stosunku dwuprzepływowości. Wytwarzane są przez firmę CFM International.
Read article on Wikipedia