CARDS

CARDS – program pomocowy uruchomiony w 2000 roku Dyrektywą Rady nr 2666/2000, trwający do roku 2007. Jego całkowity koszt wyniósł ok. 5 mld €.


CARDS – program pomocowy uruchomiony w 2000 roku Dyrektywą Rady nr 2666/2000, trwający do roku 2007. Jego całkowity koszt wyniósł ok. 5 mld €.
Read article on Wikipedia