C programlama dilinde struct

C programlama dilinde, struct (yapı), bir bellek bloğunda tek bir ad altında fiziksel olarak gruplandırılmış değişkenler listesini tanımlayan ve farklı değişkenlere tek bir işaretçi (pointer) aracılığıyla erişilmesine izin veren bileşik bir veri türüdür. Struct veri tipi, başka veri türlerini içerebilir. Bu nedenle dosya uzunluğu, ad, uzantı... veya diğer karma türdeki kayıtlar gibi karma veri türü kayıtları için kullanılır.


C programlama dilinde, struct (yapı), bir bellek bloğunda tek bir ad altında fiziksel olarak gruplandırılmış değişkenler listesini tanımlayan ve farklı değişkenlere tek bir işaretçi (pointer) aracılığıyla erişilmesine izin veren bileşik bir veri türüdür. Struct veri tipi, başka veri türlerini içerebilir. Bu nedenle dosya uzunluğu, ad, uzantı... veya diğer karma türdeki kayıtlar gibi karma veri türü kayıtları için kullanılır.
Read article on Wikipedia