Brute force

Brute Force or brute force may refer to:


Brute Force or brute force may refer to:
Read article on Wikipedia

Brute force

Brute force eller totalsökning är en metod för att hitta exempelvis lösenord genom att pröva alla möjliga kombinationer. Termen brute force syftar oftast på att hitta lösenord och nycklar. När man syftar på andra algoritmer som undersöker alla lösningar i jakt på den bästa brukar man använda termen totalsökning.


Brute force eller totalsökning är en metod för att hitta exempelvis lösenord genom att pröva alla möjliga kombinationer. Termen brute force syftar oftast på att hitta lösenord och nycklar. När man syftar på andra algoritmer som undersöker alla lösningar i jakt på den bästa brukar man använda termen totalsökning.
Read article on Wikipedia