Boriska

Boriska hay Boriska Kipriyanovich là một đứa trẻ da chàm người Nga khi mới hai tuổi đã bắt đầu kể những câu chuyện sống động cho cha mẹ mình về tiền kiếp của mình trong nền văn minh Lemuria trên sao Hỏa.


Boriska hay Boriska Kipriyanovich là một đứa trẻ da chàm người Nga khi mới hai tuổi đã bắt đầu kể những câu chuyện sống động cho cha mẹ mình về tiền kiếp của mình trong nền văn minh Lemuria trên sao Hỏa.
Read article on Wikipedia