Bing Krozbi

Hari Lilis Krozbi Mlađi bio je američki pevač i filmski glumac. Kao prva multimedijska zvezda, Krozbi je bio vodeća ličnost u pogledu prodaje ploča, radio rejtinga, i filmskih zarada od 1931 do 1954. Njegova rana karijera se podurara sa izumima kao što je mikrofon. To mu je omogućilo da razvije intimni stil pevanja koji je uticao na mnoge muške pevače koji su mu sledili, uključujući Perija Koma, Frenka Sinatru, Dika Hejmsa, i Dina Martina. Prema magazinu on je bio osoba koja je najviše učinila za moral američkih vojnika tokom Drugog svetskog rata. Godine 1948, američke ankete su ga deklarisale „najviše obožavanim živim čovekom”, ispred Džekija Robinsona i Pape Pija. Isto tako 1948. godine, je procenio da su njegovi snimci ispunili više od polovine 80.000 nedeljnih časova alociranih za snimljenu radio muziku.


Hari Lilis Krozbi Mlađi bio je američki pevač i filmski glumac. Kao prva multimedijska zvezda, Krozbi je bio vodeća ličnost u pogledu prodaje ploča, radio rejtinga, i filmskih zarada od 1931 do 1954. Njegova rana karijera se podurara sa izumima kao što je mikrofon. To mu je omogućilo da razvije intimni stil pevanja koji je uticao na mnoge muške pevače koji su mu sledili, uključujući Perija Koma, Frenka Sinatru, Dika Hejmsa, i Dina Martina. Prema magazinu on je bio osoba koja je najviše učinila za moral američkih vojnika tokom Drugog svetskog rata. Godine 1948, američke ankete su ga deklarisale „najviše obožavanim živim čovekom”, ispred Džekija Robinsona i Pape Pija. Isto tako 1948. godine, je procenio da su njegovi snimci ispunili više od polovine 80.000 nedeljnih časova alociranih za snimljenu radio muziku.
Read article on Wikipedia