Badis badis

Badis badis е вид бодлоперка от семейство Badidae. Видът не е застрашен от изчезване.


Badis badis е вид бодлоперка от семейство Badidae. Видът не е застрашен от изчезване.
Read article on Wikipedia