Avlusare

En avlusare är ett programmeringsverktyg som används för att undersöka ett datorprogram under körning. Det primära användningsområdet är som hjälpmedel vid felsökning.


En avlusare är ett programmeringsverktyg som används för att undersöka ett datorprogram under körning. Det primära användningsområdet är som hjälpmedel vid felsökning.
Read article on Wikipedia