Ammonius Herimae

Ammonius Hermiae, Geç Antik Çağda Doğu Roma İmparatorluğu'nda yaşamış İskenderiyeli Antik Yunan filozofuydu. Hermias ve Aidesia'nın oğlu, İskenderiyeli Heliodoros'un kardeşi ve Syrianos'un torunu bir Yeni Platoncuydu. Ammonius, Proklos'un öğrencisiydi ve yaşamının çoğunu İskenderiye'de geçirdi. 470'lerde akademik bir makam elde etti.


Ammonius Hermiae, Geç Antik Çağda Doğu Roma İmparatorluğu'nda yaşamış İskenderiyeli Antik Yunan filozofuydu. Hermias ve Aidesia'nın oğlu, İskenderiyeli Heliodoros'un kardeşi ve Syrianos'un torunu bir Yeni Platoncuydu. Ammonius, Proklos'un öğrencisiydi ve yaşamının çoğunu İskenderiye'de geçirdi. 470'lerde akademik bir makam elde etti.
Read article on Wikipedia