Ahmadiyya

Ahmadiyya, officially the Ahmadiyya Muslim Community or the Ahmadiyya Muslim Jama'at, is an Islamic revival or messianic movement founded in Punjab, British India, in the late 19th century. It originated with the life and teachings of Mirza Ghulam Ahmad (1835–1908), who claimed to have been divinely appointed as both the promised Mahdi and Messiah expected by Muslims to appear towards the end times and bring about, by peaceful means, the final triumph of Islam; as well as to embody, in this capacity, the expected eschatological figure of other major religious traditions. Adherents of the Ahmadiyya—a term adopted expressly in reference to Muhammad's alternative name Aḥmad—are known as Ahmadi Muslims or simply Ahmadis.


Ahmadiyya, officially the Ahmadiyya Muslim Community or the Ahmadiyya Muslim Jama'at, is an Islamic revival or messianic movement founded in Punjab, British India, in the late 19th century. It originated with the life and teachings of Mirza Ghulam Ahmad (1835–1908), who claimed to have been divinely appointed as both the promised Mahdi and Messiah expected by Muslims to appear towards the end times and bring about, by peaceful means, the final triumph of Islam; as well as to embody, in this capacity, the expected eschatological figure of other major religious traditions. Adherents of the Ahmadiyya—a term adopted expressly in reference to Muhammad's alternative name Aḥmad—are known as Ahmadi Muslims or simply Ahmadis.
Read article on Wikipedia

Ahmadiyya

Ahmadiyya är en gren inom islam som etablerades på 1800-talet av Mirza Ghulam Ahmad i Punjab, Indien. Han gjorde anspråk på att vara den utlovade Mahdi och Messias, som samtliga världsreligioner har väntat på. Gruppen ser sig själv som en reformrörelse av islam, dock hävdar de att de inte tillfört någon ny lära utan följer den ursprungliga läran som den siste lagbärande profeten, Muhammed, lärde ut. Majoriteten av muslimerna har inte accepterat anspråket utan väntar fortfarande på att den utlovade Mahdi och Messias skall komma. Rörelsen delas in i två huvudinriktningar: Ahmadiyya Muslim Jamaat och Ahmadiyya Anjuman Ishaat-i-Islam Lahore, som representerar en liten del av alla Ahmadiyya-muslimer.


Ahmadiyya är en gren inom islam som etablerades på 1800-talet av Mirza Ghulam Ahmad i Punjab, Indien. Han gjorde anspråk på att vara den utlovade Mahdi och Messias, som samtliga världsreligioner har väntat på. Gruppen ser sig själv som en reformrörelse av islam, dock hävdar de att de inte tillfört någon ny lära utan följer den ursprungliga läran som den siste lagbärande profeten, Muhammed, lärde ut. Majoriteten av muslimerna har inte accepterat anspråket utan väntar fortfarande på att den utlovade Mahdi och Messias skall komma. Rörelsen delas in i två huvudinriktningar: Ahmadiyya Muslim Jamaat och Ahmadiyya Anjuman Ishaat-i-Islam Lahore, som representerar en liten del av alla Ahmadiyya-muslimer.
Read article on Wikipedia

Ahmadiyya

Ahmadiyya-bevægelsen er en reformistisk og messiansk muslimsk bevægelse, som blev stiftet i 1889 af Mirza Ghulam Ahmad fra Qadian (1835-1908) i den nuværende indiske delstat Punjab. Mirza Ghulam Ahmad proklamerede at han var den lovede Mahdi og Messias, som samtlige verdensreligioner har ventet på.


Ahmadiyya-bevægelsen er en reformistisk og messiansk muslimsk bevægelse, som blev stiftet i 1889 af Mirza Ghulam Ahmad fra Qadian (1835-1908) i den nuværende indiske delstat Punjab. Mirza Ghulam Ahmad proklamerede at han var den lovede Mahdi og Messias, som samtlige verdensreligioner har ventet på.
Read article on Wikipedia

Ahmadiyya

Ahmadiyya o Ahmadiyya Muslim Jama’at è un movimento religioso musulmano, nato nel 1889 in Qadian, Punjab, una regione dell’India del Nord all’epoca sotto il controllo del Regno Unito. Ad oggi, il movimento Ahmadiyya è diffuso a livello internazionale e ha sedi in più di 200 Paesi.


Ahmadiyya o Ahmadiyya Muslim Jama’at è un movimento religioso musulmano, nato nel 1889 in Qadian, Punjab, una regione dell’India del Nord all’epoca sotto il controllo del Regno Unito. Ad oggi, il movimento Ahmadiyya è diffuso a livello internazionale e ha sedi in più di 200 Paesi.
Read article on Wikipedia

Ahmadiyya

Die Ahmadiyya ist eine islamische Gemeinschaft, die von Mirza Ghulam Ahmad in den 1880er Jahren in Britisch-Indien gegründet wurde. Ab 1889 leisteten ihm die Anhänger den Treueid. Sie ließen sich 1901 unter dem Namen Ahmadiyya Musalmans in die offiziellen Zensuslisten der britisch-indischen Verwaltung eintragen.


Die Ahmadiyya ist eine islamische Gemeinschaft, die von Mirza Ghulam Ahmad in den 1880er Jahren in Britisch-Indien gegründet wurde. Ab 1889 leisteten ihm die Anhänger den Treueid. Sie ließen sich 1901 unter dem Namen Ahmadiyya Musalmans in die offiziellen Zensuslisten der britisch-indischen Verwaltung eintragen.
Read article on Wikipedia