Adrenochrome

Adrenochrome is a chemical compound with the molecular formula C9H9NO3 produced by the oxidation of adrenaline (epinephrine). The derivative carbazochrome is a hemostatic medication. Despite a similarity in chemical names, it is unrelated to chrome or chromium.


Adrenochrome is a chemical compound with the molecular formula C9H9NO3 produced by the oxidation of adrenaline (epinephrine). The derivative carbazochrome is a hemostatic medication. Despite a similarity in chemical names, it is unrelated to chrome or chromium.
Read article on Wikipedia

Adrenochrome

Adrenochrome, moleküler formülü  olan ve adrenalin (epinefrin) hormonunun yükseltgenmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Karbazochrome türevleri hemostatik tedavi için kullanılmaktadır. Kimyasal isimlerdeki benzerliğe rağmen, krom veya kromlama ile ilgisi yoktur.


Adrenochrome, moleküler formülü olan ve adrenalin (epinefrin) hormonunun yükseltgenmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Karbazochrome türevleri hemostatik tedavi için kullanılmaktadır. Kimyasal isimlerdeki benzerliğe rağmen, krom veya kromlama ile ilgisi yoktur.
Read article on Wikipedia