Achmied Zakajew

Achmied Chalidowicz Zakajew – czeczeński generał brygady i działacz polityczny, pełniący od 2006 roku rolę quasi-dyplomatycznego przedstawiciela nieuznawanej Czeczeńskiej Republiki Iczkeria. Jako uchodźca polityczny przebywa w Londynie i tam prowadzi swoją działalność.


Achmied Chalidowicz Zakajew – czeczeński generał brygady i działacz polityczny, pełniący od 2006 roku rolę quasi-dyplomatycznego przedstawiciela nieuznawanej Czeczeńskiej Republiki Iczkeria. Jako uchodźca polityczny przebywa w Londynie i tam prowadzi swoją działalność.
Read article on Wikipedia